ចុមលេងចឹងម៉ង!!គ្រួសារមួយទិញក្រឡានយកមកទទួលទាន ពេលបកចង់ដាច់ផ្ងាររទេសថៃ៖ បើតាមការនិយាយរៀបរាប់ពីគ្រួសារមួយដែលបានទិញកាឡាននៅសារិន ក្នុងប្រទេសថៃយកមកហូបបានឲ្យដឹងថានេះពិតជារឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែន និងខ្ពើមរអើមណាស់នៅពេលដែលឃើញហេតុការនេះបានកើតឡើងក្នុងកាឡានបាយដំណើបដាក់សណ្តែក។ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកនេះថ្ងៃ ទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តសារិន ទឹកដីប្រទេសថៃ។ បើតាមសេចក្តីរៀបរាប់របស់គ្រួសារដែលបានទិញកាឡានបាយដំណើបមកហូបបានឲ្យដឹងទៀតថា ក្រោយពីបានទិញមកដល់ផ្ទះហើយ ស្រាប់តែនាំគ្នាបកកាឡានបាយដំណើបនេះហូបស្រាប់តែមានរឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល និងខ្ពើមរអើមណាស់។បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍កាឡានបាយដំណើបនេះបានបង្កបនូវសត្វល្មួន មើលទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ខ្មែរហៅថា ថ្លែនៗ នោះអី។ ពេលនេះវាបាននៅក្នុងកាឡានបាយដំណើប េរៀបបម្រុងនិងទទួលទានឆ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយ បែរជាមានរឿងគួរឲ្យខ្ពើមរអើមណាស់ ។ ពេលឃើញហេតុការនេះហើយគ្រួសារនេះបានថតរូប ដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញុំកាឡានបាយដំណើបដាក់សណ្តែកនេះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន នៅពេលទិញមកហូបនៅពេលក្រោយទៀត។ នេះជាសារចែករំលែកមួយដែលគួរឲ្យមានការរញើតនិងខ្ពើមហើយគ្រប់គ្នាខ្លាចមិនចង់និងទិញញុំទៀតនោះទេ៕

ចុមលេងចឹងម៉ង!!គ្រួសារមួយទិញក្រឡានយកមកទទួលទាន ពេលបកចង់ដាច់ផ្ងារ ចុមលេងចឹងម៉ង!!គ្រួសារមួយទិញក្រឡានយកមកទទួលទាន ពេលបកចង់ដាច់ផ្ងារ Reviewed by Khunang on 3:55 AM Rating: 5

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.