ក្បាច់ពិសេស ដែលអ្នកប្រើ iPhone ៩៩%អត់ចេះប្រើ ពេលគិតលេខបើនិយាយពីម៉ាសុីនគិតលេងរបស់ iPhone យើងអាចនិយាយបានថា អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប្រភេទនេះ ស្ទើរតែ១០០ភាគរយទៅហើយ ដែលធ្លាប់ប្រើវា ដើម្បីគិតលេង ។ តែរឿងយើងមើលរំលង ហើយត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថា ស្ទើរតែ៩៩% នៃអ្នកប្រើទាំងអស់ អត់ដឹងពីក្បាច់ពិសេស ហើយមានប្រយោជន៏មួយនេះ។ ចឹងដឹងថា ក្បាច់អី សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖Admin ហ៊ានទាយថា បន្ទាប់ពីមើលរួច អ្នកទាំងអស់គ្នា ប្រាកដជាភ្ញាក់ផ្អើល ព្រោះសូម្បីតែ Admin ផ្ទាល់ តែងតែលុបចោលទាំងអស់ រួចសរសេរវា ឡើងវិញ ។ តោះ បើគិតថាវាមានប្រយោជន៏ សូមជួយចែករំលែក ទៅកាន់មិត្តភក្តិយើង អោយគេបានដឹងផង ៕
ក្បាច់ពិសេស ដែលអ្នកប្រើ iPhone ៩៩%អត់ចេះប្រើ ពេលគិតលេខ ក្បាច់ពិសេស ដែលអ្នកប្រើ iPhone ៩៩%អត់ចេះប្រើ ពេលគិតលេខ Reviewed by khmercinema7777_admin on 10:03 PM Rating: 5

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.