ស្ទេីរតែមិនគួរអេាយជឿនឹងភ្នែក!!មានដឹងអត់ដាំបាយជាមួយ ទឹកក្រូចពណ៍ក្រហមនឹងមានអ្វីកេីតឡេីង? (មានវីឌីអូ)
ជឿថាអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វេីអាហារទាំងអស់តែងតែរិះរកនូវវិធីដេីម្បីបង្កេីតនូវមុខម្ហូបថ្មីៗដេីម្បីទទួលទានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។

ថ្ងៃនេះវេបសាយខ្មែរសីុនីម៉ារបស់យេីងបាននាំយកវីឌីអូមួយស្តីពីវិធីធ្វេីម្ហូបដ៏ចម្លែកមួយគឺការដាំបាយក្រហម។អ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់បានឃេីញហេីយក៏ធ្លាប់បានសាក អ្នកខ្លះទៀតក៏មិនបានសាក ហេីយក៏មិនដែលស្គាល់ផងដែរ។ដូចនេះសូមអញ្ចេីញទស្សនានូវវីឌីអូខាងក្រេាមនេះ
រៀបរៀងដេាយៈខ្មែរសីុនីម៉ា
ស្ទេីរតែមិនគួរអេាយជឿនឹងភ្នែក!!មានដឹងអត់ដាំបាយជាមួយ ទឹកក្រូចពណ៍ក្រហមនឹងមានអ្វីកេីតឡេីង? (មានវីឌីអូ) ស្ទេីរតែមិនគួរអេាយជឿនឹងភ្នែក!!មានដឹងអត់ដាំបាយជាមួយ ទឹកក្រូចពណ៍ក្រហមនឹងមានអ្វីកេីតឡេីង? (មានវីឌីអូ) Reviewed by huch on 12:01 AM Rating: 5

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.