ឡេីងជណ្តេីរលួចបន្លំចាប់គូទគេមានអីចំគេក្លាហានដែរប្តឹងប៉ូលីសចាប់ដាក់គុកលេង (មានវីឌីអូ)ប្រទេសចិនៈ ថ្ងៃទី ២ខែ​ឩសភាកន្លងមកមានការបង្ហេាះវីឌីដូ បុរសម្នាក់លួចស្ទាបគូទនារីម្នាក់ពេលកំពុងឡេីងជណ្តេីរ ពេលនារីនេាះដឹងខ្លួនក៏ងាកមកទះបុរសនេាះមួយកំផ្លៀងហេីយក៏បានហៅប៉ូលីសមកចាប់បុរសនេាះភ្លាមៗផងដែរ។

បន្ទាប់ពីវីឌីអូបានបង្ហេាះរួច អ្នកលេងប្រព័ន្ធអិនធឺណែតរបស់ចិនបានធ្វេីការខមមិនកេាតសរសេីរនារីម្នាក់នេាះយ៉ាងខ្លាំង​ ដេាយពួលគេនិយាយ​ថា ធ្វេីជាមនុស្សស្រីកំុទៅខ្លាចមនុស្សប្រុសដែលមកចង់ធ្វេីបាបយេីង យេីងត្រូវតែរឹងមាំកំុអេាយគេមកយកប្រៀបដេាយងាយៗ។

សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រេាមៈ
ប្រភពៈChina Xinhua News

រៀបរៀងដេាយៈ www.khmercinemanews.net
ឡេីងជណ្តេីរលួចបន្លំចាប់គូទគេមានអីចំគេក្លាហានដែរប្តឹងប៉ូលីសចាប់ដាក់គុកលេង (មានវីឌីអូ) ឡេីងជណ្តេីរលួចបន្លំចាប់គូទគេមានអីចំគេក្លាហានដែរប្តឹងប៉ូលីសចាប់ដាក់គុកលេង (មានវីឌីអូ) Reviewed by huch on 12:54 AM Rating: 5

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.