រឿនចម្លែកមិនគួរអេាយជឿ!!បុរសម្នាក់ចាប់រំលេាភសត្វក្រពេីជាច្រេីនដង ពេលសួរគាត់ថាព្រេាះអ្វី?ចម្លេីយរបស់គាត់ធ្វេីអេាយយេីងនឹកស្មានមិនដល់!!រំលេាភសត្វអាចមានច្រេីនករណីដែលយេីងបានដឹងនឹងបានលឺ ប៉ុន្តែរឿងនេះគឺករណីរំលេាភសត្វក្រពេីដែលស្តាប់ទៅស្ទេីរតែមិនគួរអេាយជឿប៉ុន្តែវាបានកេីតឡេីងរួចទៅហេីយ។

លេាក Rupert Darwin អាយុ ៥៩ឆ្នាំស្នាក់នៅរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាម៉េរិចបានបង្កបទល្មេីសមួយគឺគាត់បានចាប់រំលេាភក្រពេីមួយក្បាលដែលមានប្រវែងប្រហែល៤ម៉ែត្រ ដេាយចាប់ចងដៃចងជេីងមិនមាត់របស់វា មុននឹងគាត់ចាប់រំលេាភវាជាច្រេីនដងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃៗ។
រឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានលាតត្រដាងឡីេងនេៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរណ៏មួយក្រុមបានធ្វេីដំណេីរឆ្លងកាត់ផ្ទះរបស់លេាកRupert Darwin ដេាយចៃដន្យ ដេាយផ្ទះគាត់ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីតំបន់រស់នៅរបស់ប្រជាជន។

ក្រេាយពីបានឃេីញទង្វេីដ៏ស្មេាកគ្រេាកនេះ ភ្ញៀវទេសចរណ៏បានរត់យ៉ាងលឿនទៅប្តឹងប៉ូលីសតំបន់អេាយចាប់បុរសម្នាក់នេះពីបទខុសច្បាប់អភិរក្សសត្វព្រៃ។

ក្រេាយពីប៉ូលីសបានសាកសួរ លេាក Rupert Darwin បានសរភាពប្រាប់ថា ហេតុដែលលេាកធ្វេីដូចនេះដេាយសារលេាកខឹងហេីយចង់សងសឹកសត្វក្រពេីនេាះ​ ដេាយពីមុនសត្វក្រពេីនេាះធ្លាប់ចង់សីុគាត់ម្តងហេីយប៉ុន្តែសំណាងគាត់មិនស្លាប់ ហេីយថែមទាំងចាប់វាបានថែមទៀត។ដំបូងគាត់គិតថាត្រឹមតែចង់កាត់ដៃកាត់ជេីងវាដែរ ប៉ុន្តែធ្វេីបែបនេះវាមិនសមនឹងកំហឹងរបស់គាត់ ទេីបនឹកឃេីញវិធីចាប់រំលេាភនេះតែម្តង។

រីឯសត្វក្រពេីវិញត្រូវបានក្រុមអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃយកទៅព្យាបាល ហេីយ២​ទៅ៣សប្តាហ៍ក្រេាយគេក៏បានប្រលែងវាទៅរស់នៅកន្លែងដេីមវិញ។

រៀបរៀងដេាយៈខ្មែរសីុនីម៉ា

ប្រភពៈhttp://www.sickchirpse.com/florida-man-caught-sex-alligator/
រឿនចម្លែកមិនគួរអេាយជឿ!!បុរសម្នាក់ចាប់រំលេាភសត្វក្រពេីជាច្រេីនដង ពេលសួរគាត់ថាព្រេាះអ្វី?ចម្លេីយរបស់គាត់ធ្វេីអេាយយេីងនឹកស្មានមិនដល់!! រឿនចម្លែកមិនគួរអេាយជឿ!!បុរសម្នាក់ចាប់រំលេាភសត្វក្រពេីជាច្រេីនដង ពេលសួរគាត់ថាព្រេាះអ្វី?ចម្លេីយរបស់គាត់ធ្វេីអេាយយេីងនឹកស្មានមិនដល់!! Reviewed by huch on 3:17 AM Rating: 5

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.