សូមជួយស៊ែរផង!ស្រីៗសូមប្រយ័ត្ន បេីសិនជាជួបរបស់នេះនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសូមរត់ចេញជាបន្ទាន់ព្រេាះវាជា.......?​ (មានវិឌីអូ)គ្រប់ពេលដែលយេីងចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកសាធារណៈរឺតាមហាងនានា យេីងតែងតែឃេីញ សំរាប់ព្យួរខេាអាវរឺព្យួរអីវាន់ដែលគេដាក់វានេៅនឹងមុខទ្វារបន្ទប់ទឹកជានិច្ច។ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយេីងនឹងលេីកយករឿងមកតឿនស្រីៗអំពីសំរាប់ព្យួរខេាអាវរូបបែបថ្មីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកស្មានមិនដល់។

នាពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសរដ្ឋ ផ្លររីដា សហរដ្ឋអាមេរិចបានចេញសេចក្តីប្រកាសតឿន ដេាយមានស្ត្រីជាច្រេីនបានចូលមកប្តឹង ដេាយសារតែពួកគេសង្កេតឃេីញ សំរាប់ព្យួរខេាអាវមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីធម្មតា។ពេលប៉ូលីសចុះទៅត្រួតពិនិត្យបានឃេីញថាវាគឺជា គ្រឿងសំរាប់ថតវីឌីអូដែលមានលក្ខណៈពិសេស។នៅលេីបំផុតនៃសំរាប់ព្យួរខេាអាវពិសេសនេះ​គឺគេសង្កេតឃេីញមានរន្ធដ៏តូចមួយ​ ដែលរន្ធនេះហេីយជាកន្លែងគេបង្កប់កាម៉េរានេាះ។ហេតុការណ៍នេះបានធ្វេីអេាយស្ត្រីជាច្រេីនមានការក្តៅក្រហាយ ហេីយខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានគេបង្ហេាះវីឌីអូនៅលេីបណ្តាញអិនធឺណេតផងដែរ។


ទេាះជារបស់នេះមិនទាន់មាននៅក្នុងប្រទេសយេីងក៏ដេាយ ប៉ុន្តែបងប្អូនស្រីៗយេីងទាំងអស់គួរតែប្រយ័ត្នផងណាចា៎។

(សូមវីឌីអូខាងក្រេាម)


រៀបរៀងដេាយ: khmercinema
សូមជួយស៊ែរផង!ស្រីៗសូមប្រយ័ត្ន បេីសិនជាជួបរបស់នេះនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសូមរត់ចេញជាបន្ទាន់ព្រេាះវាជា.......?​ (មានវិឌីអូ) សូមជួយស៊ែរផង!ស្រីៗសូមប្រយ័ត្ន បេីសិនជាជួបរបស់នេះនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសូមរត់ចេញជាបន្ទាន់ព្រេាះវាជា.......?​ (មានវិឌីអូ) Reviewed by huch on 11:27 PM Rating: 5

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.